poniedziałek, 11 sierpnia 2008 02:10

Dlaczego wybrać MPEC?

Zalet i korzyści korzystania z ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej jest wiele. Dla naszych Odbiorców najważniejsze jest jednak to, iż możemy zagwarantować:
 
 • Niezawodność dostaw ciepła. Dostawa ciepła z sieci miejskiej oparta jest na rodzimym surowcu węglu kamiennym, który wydobywa się w Polsce.
 • Bezpieczeństwo. Ciepło z sieci miejskiej jest najbezpieczniejszym sposobem ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Poprawiony: środa, 17 maja 2023 14:00
 
środa, 12 stycznia 2011 11:45

Jakie korzyści wynikają z montażu zaworu termostatycznego?

 • oszczędność ciepła do 10 %,
 • pozwala kształtować temperaturę w pomieszczeniu do Twoich potrzeb,
 • eliminacja okresowego przegrzewania pomieszczeń, gdy na zewnątrz jest wyższa temperatura,
 • wykorzystanie "darmowych" źródeł ciepła takich jak promieniowanie słoneczne, oświetlenie, urządzenia elektryczne, oraz ciepło wydzielane przez ludzi,
 • możliwość prawidłowej regulacji hydraulicznej całej instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku.

Jak działa zawór termostatyczny?
Zawór termostatyczny utrzymuje stałą temperaturę w pomieszczeniu, zwiększając dopływ ciepła do grzejnika, gdy temperatura w otoczeniu głowicy obniża się poniżej wartości nastawionej na pokrętle. Dopływ wody do grzejnika jest automatycznie odcięty po osiągnięciu żądanej temperatury w pomieszczeniu.

Jak prawidłowo korzystać z zaworu termostatycznego?
zaw-termRegulacja zaworu odbywa się przez obrót pokrętła (w prawo zmniejszenie, w lewo zwiększenie temperatury w pomieszczeniu). Skala na zaworze od 1 do 5 w przybliżeniu odpowiada temperaturom odpowiednio +12oC do +22oC (zgodnie z rysunkiem) np. 2 na pokrętle to około +16oC w pomieszczeniu.
* (gwiazdka) oznacza ustawienie zaworu w pozycji przeciwzamarzaniowej.

Jak oszczędzać zużycie ciepła korzystając z zaworu termostatycznego?

 • zamykać zawory termostatyczne przy grzejnikach podczas wietrzenia pomieszczeń (najpierw zamknąć zawór potem otworzyć okno),
 • obniżać temperaturę podczas nieobecności w biurze,
 • obniżać temperaturę w rzadko używanych pomieszczeniach.
Pamiętaj, że nawet okresowe zmniejszanie temperatury o 1 oC powoduje w danym czasie zmniejszenie zużycia

ciepła o 5 %.


Poprawiony: środa, 17 maja 2023 14:00
 
środa, 12 stycznia 2011 11:44

Jakie działania podejmują i powinni podejmować Odbiorcy?

 • regulować temperaturę przy pomocy zaworu termostatycznego,
 • efektywnie wietrzyć mieszkanie,
 • nie zasłaniać grzejników,
 • zamontować ekrany zagrzejnikowe,
 • oszczędzać ciepło w częściach wspólnych.

Poprawiony: środa, 17 maja 2023 14:01
 
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2