piątek, 26 listopada 2010 12:34

KALENDARIUM

1962r. – Utworzenie systemu ciepłowniczego opartego na osiedlowych kotłowniach węglowych.

1969r. Utworzenie Zakładu Gospodarki Cieplnej będącego w strukturze organizacyjnej Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych.

1988r. – Powołanie do życia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mielcu jako przedsiębiorstwa państwowego.

1991r. – Przekształcenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w zakład komunalny użyteczności publicznej.
1.01.1998r. – Przekształcenie zakładu komunalnego w Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Mielcu ze 100% udziałem Gminy Mielec.

TROCHĘ HISTORII

Początki zorganizowanego ciepłownictwa w Mielcu wiążą się z istnieniem 5 kotłowni osiedlowych zasilających osiedle mieszkaniowe. Przełom w mieleckim ciepłownictwie nastąpił w latach 60–tych, kiedy to poprowadzono ciepłociąg z Elektrociepłowni do osiedli mieszkaniowych i systematycznie dokonano likwidacji osiedlowych kotłowni węglowych. Następne lata w historii miasta wiążę się z jego dynamicznym rozwojem,  szczególnie w zakresie budownictwa mieszkaniowego w tym tez ciepłownictwa. Budowa w latach 70-tych osiedla mieszkaniowego Lotników wymagała dalszego poszerzenia sieci ciepłowniczej, którą w efekcie końcowym doprowadzono aż do stadionu Gryfu przy ul. Warszawskiej. Dalsza ekspansja sieci cieplnych nastąpiła w latach osiemdziesiątych i była związana z budową osiedli mieszkaniowych Szafera i Smoczka.

Intensywny rozwój ciepłownictwa przyczynił się do systematycznych przekształceń dzisiejszego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu, które z początku działało w strukturze Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych jako Zakład Energetyki Cieplnej. Wiązało się to z przejęciem od WSK Mielec osiedlowych kotłowni węglowych. W ramach zmian organizacyjnych MZBM zakład został przekształcony w samo finansującą się jednostkę gospodarczą o nazwie Oddział Gospodarki Cieplnej (OGC). W roku 1988 w wyniku kolejnej reorganizacji powstało samodzielne przedsiębiorstwo państwowe pod dzisiejszą nazwą tj. MPEC.

W następnych latach w wyniku komunalizacji mienia państwowego MPEC stał się zakładem budżetowym samorządu miasta Mielca. W 1998 roku nastąpiło ostatnie przekształcenie w spółkę prawa handlowego, której 100% udziałów posiada Gmina Miejska Mielec, z zachowaniem dotychczasowej nazwy.

Poprawiony: środa, 17 maja 2023 14:05
Liczba odsłon - 9920