Zagłosuj

Czy zamienili by Państwo piecyk gazowy na ciepłą wodę z sieci miejskiej?
 

piątek, 19 lutego 2010 10:22

Aby podłączyć się do miejskiej sieci ciepłowniczej należy:

  1. Uzyskać warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Warunki przyłączenia wydaje MPEC właścicielowi obiektu na podstawie pisemnego wniosku. Wniosek można pobrać w Biurze Obsługi Klienta ul. Grunwaldzka 3 - parter tel. 17-7888-990. Warunki ważne są 2 lata. Integralną częścią warunków przyłączenia jest umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczej.
  2. Podpisać umowę o przyłączenie do sieci ciepłowniczej przez właściciela obiektu.
  3. Wykonać, na bazie warunków przyłączenia projekt budowlany węzła cieplnego. Projekt ten wykonany może być tylko przez osobę uprawnioną. Projekt złożony powinien być w dwóch egzemplarzach do uzgodnienia w Dziale Technicznym. W zakresie wykonania projektu służy swoją pomocą Dział Techniczny ul. Grunwaldzka 3 – I piętro pokój nr 16 tel. 17-7888-970. Okres ważności warunków wynosi 2 lata. Jeśli termin ten zostanie przekroczony można wystąpić o jego przedłużenie.
  4. MPEC wykona przyłącze do obiektu. Odbiorca pokryje koszty budowy przyłącza zgodnie z taryfą oraz podpisaną umową przyłączeniową.
  5. Zrealizować budowę węzła cieplnego na podstawie projektu budowlanego. MPEC  może wykonać i zamontować węzeł cieplny na podstawie zlecenia.
  6. Zgłosić służbom eksploatacyjnym lub w biurze obsługi MPEC gotowość do odbioru instalacji węzła.
  7. Podpisać umowę sprzedaży ciepła z MPEC Sp. z o.o. w Mielcu w Biurze Obsługi Klienta - parter tel. 17-7888-990).
  8. Po protokolarnym odbiorze węzła cieplnego przez służby eksploatacyjne MPEC i po podpisaniu umowy sprzedaży ciepła następuje rozpoczęcie dostawy ciepła.
Zgodnie z obowiązującym Prawem Energetycznym, Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997r., rozdział 2 - Dostarczanie paliw i energii, doprowadzenie czynnika grzewczego do węzła cieplnego, a więc wykonanie przyłącza leży w gestii MPEC Sp. z o.o. w Mielcu. Zasady finansowania tej inwestycji zawiera wzajemnie zawierana umowa przyłączeniowa.
Dokumenty do pobrania
 

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci - 2020

  
Dodany Data 2019-07-15        Zmodyfikowany Data 2020-11-20      Rozmiar Wielkość 455.11 KB       Pobrano Download 1590

Podłączenie lub odłaczenie od sieci miejskiej

  
Dodany Data 2011-01-12        Zmodyfikowany Data 2011-01-12      Rozmiar Wielkość 26.68 KB       Pobrano Download 2400

Zamówienie mocy

  
Dodany Data 2011-01-12        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 23.59 KB       Pobrano Download 2301

Zawarcie umowy na dostawę ciepła

  
Dodany Data 2011-01-12        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 26.8 KB       Pobrano Download 2260

Zmiana adresu najemcy lub właściciela

  
Dodany Data 2011-01-12        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 27.66 KB       Pobrano Download 2488

Zmniejszenie lub zwiekszenie mocy zamówionej

  
Dodany Data 2011-01-12        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 25.84 KB       Pobrano Download 2278

Zgoda - oświadczenie na f-ry w formie e-mail

  
Dodany Data 2022-11-09        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 99.49 KB       Pobrano Download 448

 


 

Poprawiony: środa, 17 maja 2023 14:23
Liczba odsłon - 13033