sobota, 07 lipca 2007 10:54

Misja

Zapewnienie naszym odbiorcom w bezpieczny i niezawodny sposób komfortu cieplnego po możliwie optymalnych cenach.

Przedmiot działania

Przedmiot działania i oferta proponowanych przez nas usług obejmuje produkcję, przesył i dystrybucję energii cieplnej, wykonawstwo, konserwację i remonty instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i centralnie ciepłej wody oraz sieci przesyłowych, projektowanie i dobór urządzeń cieplnych, projektowanie i montaż oprzyrządowania węzłów cieplnych do systemu monitoringu, pomiary elektryczne, całodobowe pogotowie ciepłownicze.
pois2
PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

baner RPO - kolor

Fundusz Spojnosci

1. Modernizacja sieci cieplnej magistralnej na trasie od komory K-5 przy ul. Staffa do komory K-12A przy ul. Jagiellończyka w Mielcu.

2. Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Mielca.

3. RPO 2017 - Ograniczenie strat ciepła oraz poprawa efektywności dostaw ciepła poprzez modernizację miejskiego systemu ciepłowniczego w Mielcu

4. Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym miasta Mielca (POIiŚ 2014-2020)

Poprawiony: poniedziałek, 12 kwietnia 2021 12:55
Liczba odsłon - 1827