piątek, 18 września 2020 10:37

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez MPEC Sp. zo.o. w Mielcu w zakresie innych umów w tym wykonywania odpłatnych zleceń

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  sp. z o.o. w Mielcu  z siedzibą w Mielcu (kod pocztowy 39-300), przy ul. Grunwaldzkiej 3

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   lub pod numerem telefonu 17 583 16 69

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:

zawarcia i wykonania umowy – przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres wykonywania umowy [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 b) Rodo,

archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c) RODO ,

ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) RODO

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: Prawo do wniesienia sprzeciwu, do dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do przeniesienia danych - wszystkie powyższe uprawnienia przysługują wyłącznie w przypadkach i w zakresie wynikającym z przepisów prawa

Przysługuje Państwu Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe mogą̨ być udostępnione innym uprawnionym podmiotom gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa (m.in. Urząd Skarbowy,). Państwa dane osobowe mogą̨ zostać udostępnione także dostawcom usług i rozwiązań technicznych/organizacyjnych ( firmy kurierskie, pocztowe.) oraz mogą zostać przekazane podmiotom z którymi Administrator ma podpisane stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np. firmie informatycznej, kancelarii prawnej wyłącznie w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do zawarcia i wykonania umowy

Państwa  dane nie będą  przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych ani profilowane

Poprawiony: środa, 17 maja 2023 14:25
Liczba odsłon - 1911