środa, 03 lipca 2019 10:35

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Mielcu
ul. Grunwaldzka 3, 39 - 300 Mielec
tel. 17 788-89-50
fax 17 788-89-54
NIP: 817-16-67-258
REGON: 690515014

    

2. Przedmiot przetargu:

Marka i typ pojazdu: koparko-ładowarka Caterpillar CAT-424D
Numer seryjny: RXA01564
Nr silnika: CRS19615 
Rodzaj paliwa: ON
Rok produkcji: 2005
Data pierwszej rejestracji: pojazd wolnobieżny, nie rejestrowany
Stan licznika motogodzin: 8 894 mtg
Opis: pierwszy użytkownik, maszyna zakupiona w Firmie Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.  41-253 Czeladź-Piaski, ul. Wiosenna 2.
Maszyna sprawna technicznie, stan dobry, cały czas pracuje w MPEC Sp. z o.o. w Mielcu.

  

3. Tryb przetargu

Pisemny przetarg ofertowy.
Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

  

4. Cena wywoławcza koparko-ładowarki CAT-424D – 99 000,00 PLN netto.

   

5. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, adresowanej według wzoru:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  Sp. z o.o. w Mielcu
ul. Grunwaldzka 3, 39-300 Mielec
„Oferta na zakup koparko-ładowarki CAT-424D – nie otwierać przed dniem 2019.07.23”
Ofertę należy przesłać listownie pod wskazany adres lub złożyć w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Grunwaldzka 3, 39-300 Mielec w pokoju nr 28 (sekretariat) do godziny 10.00 do dnia 2019.07.23 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia.
W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 50 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.

  

6. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 2019.07.23 o godz. 11.00 w pokoju nr 26 w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Grunwaldzka 3

  

 7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Grunwaldzka 3, 39-300 Mielec.
Koparko-ładowarka będzie udostępniona zainteresowanym w dniach  roboczych od godz. 7.00 do 15.00, po uprzednim umówieniu się z osobą do kontaktu: Jan Sarama tel. 17 788 89 55 lub Włodzimierz Łuszcz tel. 17 788 89 55.

  

8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

  

9. Inne informacje:

1)    Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższa cenę na pojazd będący przedmiotem przetargu.
2)    Data podpisania umowy sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu nie później jednak niż w terminie 7 dni od wyboru oferty.
3)    Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu przed podpisaniem umowy sprzedaży.
4)    Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży.
5)    Wzór umowy sprzedaży, którą nabywca zobowiązany będzie podpisać stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

  

Załączniki:

oferta   
Dodany Data 2019-07-03        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 133.37 KB       Pobrano Download 35

umowa sprzedaży   
Dodany Data 2019-07-03        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 191.48 KB       Pobrano Download 26

   

10. Zdjęcia

IMG 20190618 135517

IMG 20190618 135549

IMG 20190618 135604

IMG 20190618 135642

IMG 20190618 135800

IMG 20190618 135810

IMG 20190618 135823

IMG 20190618 135833

IMG 20190618 135842

IMG 20190618 135932

Poprawiony: piątek, 19 lipca 2019 15:22
Liczba odsłon - 111