Urządzenia i armatura do wykonania węzłów cieplnych
poniedziałek, 24 czerwca 2019 10:30

 4/2019/PPU     

  Mielec, 24.06.2019

Zapytanie o cenę

postępowanie jako zamówienie sektorowe nie przekraczające 443 000 Euro jest prowadzone z wyłączeniem Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 132 ust. 1 pkt. 3 i art. 133 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. tj. Dz. U. z 22 grudnia 2015 r. poz. 2164 oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2263)

   

Dane dotyczące Zamawiającego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
ul. Grunwaldzka 3
39-300 Mielec
NIP: 817-16-67-258
tel. 17 788 89 50

    

Przedmiot zamówienia

Urządzenia i armatura  do wykonania węzłów cieplnych zgodnie z załącznikiem nr 1.
zadanie nr 1
MSM  - ul. Zygmuntowska 6A,  budynek nr 12

zadanie nr 2
MSM – ul. Zygmuntowska 6, budynek nr 11

zadanie nr 3
hala pneumatyczna, ul. Tańskiego 3

zadanie nr 4
materiały dodatkowe

Oferty należy składać na poszczególne zadania osobno. Oferent może złożyć oferty na dowolną ilość zadań.

   

Termin wykonania zamówienia

Dostawa  loco magazyn MPEC Sp. z o.o. w Mielcu, do dnia: 29.07.2019r.

    

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego pok. 28 w terminie do dnia 03.07.2019r. do godz.13.00. w kopercie opisanej adresem Zamawiającego i Oferenta a także nr sprawy 4/2019/PPU.
Termin podpisania umowy do 05.07.2019r.

  

Inne informacje

Do kontaktu z oferentami upoważniony jest:
mgr inż. Leszek Wójcik
tel.602 354 883, 17 788 89 70

   

Zastrzeżenia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury bez podania przyczyn, zmiany zakresu zamówienia, tj. rezygnacji z niektórych pozycji, swobodnego wyboru oferty, dodatkowych negocjacji i uzgodnień, do nie wybrania żadnej oferty, jeżeli ich ceny będą przekraczać zaplanowane na ten cel środki, oferta w PLN.

   

Kryteria wyboru ofert

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował ceną oferty, oraz spełnieniem wymagań zawartych w formularzu ofertowym.

    

Gwarancja

Wymagany okres gwarancyjny na przedmiot zamówienia wynosi minimum 2 lata.

    

Termin płatności

Termin płatności wynosi 30 dni po wykonaniu przedmiotu zamówienia i wystawieniu faktury VAT.

   

Załączniki do zapytania o cenę

1.

Wykaz urządzeń i armatury na poszczególne węzły   
Dodany Data 2019-06-24        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 593.83 KB       Pobrano Download 71

2.

Formularz ofertowy   
Dodany Data 2019-06-24        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 135.64 KB       Pobrano Download 59

3.

Projekt umowy   
Dodany Data 2019-06-24        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 139.5 KB       Pobrano Download 52

                        

Poprawiony: poniedziałek, 24 czerwca 2019 13:41
Liczba odsłon - 207