Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym miasta Mielca (POIiŚ 2014-2020)
wtorek, 26 marca 2019 11:17

Fundusz Spojnosci

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu realizuje projekt pn. „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym miasta Mielca" w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Informacje o projekcie

Tytuł projektu: Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym miasta Mielca

Całkowita wartość projektu brutto: 11 212 243,35 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lata 2014-2020 : 5 348 048,15 PLN

Nazwa beneficjenta: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Mielcu, ul. Grunwaldzka 3, 39 - 300 Mielec

Okres realizacji projektu:  2019 – 2022

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

POIS 1. Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy przy ul. Modrzejewskiej – 2021 rok
POIS 2. Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Kwiatkowskiego – 2020 rok
POIS 3. Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy przy ul. Drzewieckiego – 2019 rok
POIS 4. Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy przy al. Ducha Św.i ul. Pisarka – 2021 rok
POIS 5. Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Wojsławskiej – 2021 rok
POIS 6. Likwidacja węzła grupowego Centralna – 2019 rok
POIS 7. Likwidacja węzła grupowego WW-26 i budowa węzłów cieplnych ul. P. Skargi –2020 rok
POIS 8. Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Bajana – 2020 rok
POIS 9. Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej przy al. Ducha Św. – 2020 rok
POIS 10. Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Jagiellończyka – 2020 rok
POIS 11. Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Żeromskiego – 2019 rok
POIS 12. Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Brekieszów, Rusina, Łąkowej - 2022 rok

W ramach w/w zadań planuje się łącznie wybudować i zmodernizować 5,2 km sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami, oraz zamontować 21 sztuk węzłów indywidualnych.  Celem projektu jest ograniczenie strat ciepła systemu ciepłowniczego, poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła do odbiorców, wzrost korzyści z efektów energetycznych w skutek zastosowania węzłów indywidualnych z automatyką pogodową, poprawa szczelności systemu ciepłowniczego, wyeliminowanie awaryjności urządzeń, a tym samym zapewnienie ciągłości dostaw ciepła i podniesienie komfortu dla odbiorców końcowych. Projekt poprzez ograniczenie strat ciepła na przesyle przyczyni się również do poprawy jakości powietrza zmniejszając zanieczyszczenie pyłów i emisję CO2.

Poprawiony: środa, 17 maja 2023 14:13
Liczba odsłon - 3690