Urządzenia i armatura do wykonania węzłów cieplnych
piątek, 28 kwietnia 2017 06:55
6/2017/PPU Mielec
27.04.2017r

Zapytanie o cenę

postępowanie jako zamówienie sektorowe nie przekraczające 418 000 Euro jest prowadzone z wyłączeniem Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 132 ust. 1 pkt. 3 i art. 133 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. tj. Dz. U. z 22 grudnia 2015 r. poz. 2164 oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2263)

 

Dane dotyczące Zamawiającego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Mielcu
ul. Grunwaldzka 3
39-300 Mielec
NIP: 817-16-67-258,
tel. 17 788 89 50, fax 17 788 89 54

  

Przedmiot zamówienia

Urządzenia i armatura  do wykonania węzłów cieplnych :
                -              zadanie nr 1 zawory regulacyjne firmy Belimo
                -              zadanie nr 2 ciepłomierze firmy Kamstrup
                -              zadanie nr 3 armatura firmy Samson
Oferty można składać osobno na poszczególne zadania.

   

Termin wykonania zamówienia

Dostawa  loco magazyn MPEC Sp. z o.o. w Mielcu do dnia: 31.05.2017r.

  

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego pok. 28 w terminie do dnia 12.05.2017r. do godz. 13.00. w kopercie opisanej adresem Zamawiającego i Oferenta a także nr sprawy 6/2017/PPU.
Termin podpisania umowy do 15.05.2017r.

   

Inne informacje

Do kontaktu z oferentami upoważniony jest:
Jarosław Sobol
tel.888 621 541, 17 788 89 99

Zastrzeżenia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury bez podania przyczyn, zmiany zakresu zamówienia, tj. rezygnacji z niektórych pozycji, swobodnego wyboru oferty, dodatkowych negocjacji i uzgodnień, do nie wybrania żadnej oferty, jeżeli ich ceny będą przekraczać zaplanowane na ten cel środki, oferta w PLN.

   

Kryteria wyboru ofert

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował ceną oferty, oraz spełnieniem wymagań zawartych w formularzu ofertowym.

Gwarancja

Wymagany okres gwarancyjny na przedmiot zamówienia wynosi minimum 2 lata.

   

Termin płatności

Termin płatności wynosi 30 dni po wykonaniu przedmiotu zamówienia i wystawieniu faktury VAT.

   

Załączniki do zapytania o cenę

 

Wykaz urządzeń i armatury na poszczególne zadania   
Dodany Data 2017-04-28        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 122.43 KB       Pobrano Download 398

 

Formularz ofertowy   
Dodany Data 2017-04-28        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 119.98 KB       Pobrano Download 351

 

Projekt umowy   
Dodany Data 2017-04-28        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 125.37 KB       Pobrano Download 364

Poprawiony: środa, 17 maja 2017 13:05
Liczba odsłon - 783