Węzły cieplne - zapytanie o cenę
piątek, 14 kwietnia 2017 08:19

 5/2017/PPU

Mielec, 13.04.2017r.       

Zapytanie o cenę

 

postępowanie jako zamówienie sektorowe nie przekraczające 418 000 Euro jest prowadzone z wyłączeniem Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 132 ust. 1 pkt. 3 i art. 133 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. tj. Dz. U. z 22 grudnia 2015 r. poz. 2164 oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2263)

   

Dane dotyczące Zamawiającego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Mielcu
ul. Grunwaldzka 3
39-300 Mielec
NIP: 817-16-67-258,
tel. 17 788 89 50, fax 17 788 89 54

  

Przedmiot zamówienia

Urządzenia i armatura  do wykonania węzłów cieplnych zgodnie z załącznikiem nr 1.

   

Termin wykonania zamówienia

Dostawa  loco magazyn MPEC Sp. z o.o. w Mielcu do dnia:
-              19.05.2017r.
1.Chopina 6
2.Niepodległości 18
3.Niepodległości 20
4.Tetmajera 2
5.Biernackiego 9
6.Niepodległości 5

                -              3.07.2017r.
1.Czarneckiego 2
2.Bogusławskiego 8
3.Biernackiego 8
4.Solskiego 12
5.Solskiego 24

    

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego pok. 28 w terminie do dnia 28.04.2017r.  do godz. 13.00. w kopercie opisanej adresem Zamawiającego i Oferenta a także nr sprawy 5/2017/PPU. Termin podpisania umowy do 5.05.2017r.

   

Inne informacje

Do kontaktu z oferentami upoważniony jest:
mgr inż. Leszek Wójcik
tel.602 354 883, 17 788 89 70

  

Zastrzeżenia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury bez podania przyczyn, zmiany zakresu zamówienia, tj. rezygnacji z niektórych pozycji, swobodnego wyboru oferty, dodatkowych negocjacji i uzgodnień, do nie wybrania żadnej oferty, jeżeli ich ceny będą przekraczać zaplanowane na ten cel środki, oferta w PLN.

   

Kryteria wyboru ofert

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował ceną oferty, oraz spełnieniem wymagań zawartych w formularzu ofertowym.

  

Gwarancja

Wymagany okres gwarancyjny na przedmiot zamówienia wynosi minimum 2 lata.

   

Termin płatności

Termin płatności wynosi 30 dni po wykonaniu przedmiotu zamówienia i wystawieniu faktury VAT.

   

Załączniki do zapytania o cenę

Wykaz urządzeń i armatury na poszczególne węzły   
Dodany Data 2017-04-14        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 449.8 KB       Pobrano Download 355

Formularz ofertowy   
Dodany Data 2017-04-14        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 122.36 KB       Pobrano Download 306

Projekt umowy   
Dodany Data 2017-04-14        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 124 KB       Pobrano Download 288

Poprawiony: piątek, 14 kwietnia 2017 08:32
Liczba odsłon - 801