Węzły cieplne
piątek, 29 lipca 2016 10:01

10-2015-PPU

 Mielec, 29.07.2016r.

Zapytanie o cenę

 

postępowanie jako zamówienie sektorowe nie przekraczające 418 000 Euro jest prowadzone z wyłączeniem Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawieart. 132 ust. 1 pkt. 3 i art. 133 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. tj. Dz. U. z 22 grudnia 2015 r. poz. 2164 oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2263)

 

Dane dotyczące Zamawiającego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Mielcu

ul. Grunwaldzka 3

39-300 Mielec

NIP: 817-16-67-258,

 tel. 17 788 89 50, fax 17 788 89 54

   

Przedmiot zamówienia

Urządzenia i armatura  do wykonania węzłów cieplnych zgodnie z załącznikiem nr 1.

   

Termin wykonania zamówienia

Dostawa  loco magazyn MPEC Sp. z o.o. w Mielcu do dnia 16.09.2016r.

  

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego pok. 28 w terminie do dnia 17.08.2016r.  do godz. 13.00.

 w kopercie opisanej adresem Zamawiającego i Oferenta a także nr sprawy 10-2016-PPU.

Termin podpisania umowy do 22.08.2016r.

   

Inne informacje

Do kontaktu z oferentami upoważniony jest:

mgr inż. Leszek Wójcik

tel.602 354 883, 17 788 89 70

  

Zastrzeżenia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury bez podania przyczyn, zmiany zakresu zamówienia, tj. rezygnacji z niektórych pozycji, swobodnego wyboru oferty, dodatkowych negocjacji i uzgodnień, do nie wybrania żadnej oferty, jeżeli ich ceny będą przekraczać zaplanowane na ten cel środki, oferta w PLN.

   

Kryteria wyboru ofert

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował ceną oferty, oraz spełnieniem wymagań zawartych w formularzu ofertowym.

  

Gwarancja

Wymagany okres gwarancyjny na przedmiot zamówienia wynosi minimum 2 lata.

   

Termin płatności

Termin płatności wynosi 30 dni po wykonaniu przedmiotu zamówienia i wystawieniu faktury VAT

   

Załączniki do zapytania o cenę

1.Wykaz urządzeń i armatury na poszczególne węzły

2.Formularz ofertowy

3.Projekt umowy                                       

 

Wykaz urządzeń i armatury na poszczególne węzły   
Dodany Data 2016-07-29        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 863.13 KB       Pobrano Download 350

 

Formularz ofertowy   
Dodany Data 2016-07-29        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 115.16 KB       Pobrano Download 318

 

Projekt umowy   
Dodany Data 2016-07-29        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 116.62 KB       Pobrano Download 321

Poprawiony: piątek, 29 lipca 2016 10:12
Liczba odsłon - 693