Węzły 2016
piątek, 22 kwietnia 2016 13:08

7-2015-PPU

Mielec, 21.04.2016r.

Zapytanie o cenę

postępowanie jako zamówienie sektorowe nie przekraczające 418 000 Euro jest prowadzone z wyłączeniem Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie

art. 132 ust. 1 pkt. 3 i art. 133 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. tj. Dz. U. z 22 grudnia 2015 r. poz. 2164 oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2263)

 

 

Dane dotyczące Zamawiającego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Mielcu

ul. Grunwaldzka 3

39-300 Mielec

NIP: 817-16-67-258,

tel. 17 788 89 50, fax 17 788 89 54

   

Przedmiot zamówienia

Urządzenia i armatura  do wykonania węzłów cieplnych zgodnie z załącznikiem nr 1.

   

Termin wykonania zamówienia

Dostawa  loco magazyn MPEC Sp. z o.o. w Mielcu.

                - 31.05.2016r. Kusocińskiego 3, Solskiego 18,Chopina 1, Chopina 2

                - 15.07.2016r. Niepodległości 11, Solskiego 14, Solskiego 16, Kochanowskiego 5, materiały dodatkowe

                - 31.08.2016r. Kochanowskiego 2, Kochanowskiego 4, Kochanowskiego 6, Łukasiewicza1, Staffa 13

   

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego pok. 28 w terminie do dnia 6.05.2016r.  do godz. 13.00.

w kopercie opisanej adresem Zamawiającego i Oferenta a także nr sprawy 7-2016-PPU.

Termin podpisania umowy do 10.05.2016r.

    

Inne informacje

Do kontaktu z oferentami upoważniony jest:

mgr inż. Leszek Wójcik

tel.602 354 883, 17 788 89 70

Jarosław Sobol

tel.17 788 89 99

   

Zastrzeżenia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury bez podania przyczyn, zmiany zakresu zamówienia, tj. rezygnacji z niektórych pozycji, swobodnego wyboru oferty, dodatkowych negocjacji i uzgodnień, do nie wybrania żadnej oferty, jeżeli ich ceny będą przekraczać zaplanowane na ten cel środki, oferta w PLN.

  

Kryteria wyboru ofert

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował ceną oferty, oraz spełnieniem wymagań zawartych w formularzu ofertowym.

   

Gwarancja

Wymagany okres gwarancyjny na przedmiot zamówienia wynosi minimum 2 lata.

   

Termin płatności

Termin płatności wynosi 30 dni po wykonaniu przedmiotu zamówienia i wystawieniu faktury VAT

    

Załączniki do przetargu 7-2016 węzły   
Dodany Data 2016-04-22        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 661.28 KB       Pobrano Download 389

Poprawiony: poniedziałek, 25 kwietnia 2016 09:05
Liczba odsłon - 654