Urządzenia i armatura do wykonania węzła cieplnego
piątek, 19 lutego 2016 11:26

4-2016-PPU                                                                                                                      Mielec, 18.02.2016r.        

 

Zapytanie o cenę

 

postępowanie jako zamówienie sektorowe nie przekraczające 418 000 Euro jest prowadzone z wyłączeniem Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie

art. 132 ust. 1 pkt. 3 i art. 133 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. tj. Dz. U. z 22 grudnia 2015 r. poz. 2164 oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2263)

 

Dane dotyczące Zamawiającego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Mielcu

ul. Grunwaldzka 3

39-300 Mielec

NIP: 817-16-67-258,

tel. 17 788 89 50, fax 17 788 89 54

 

Przedmiot zamówienia

Urządzenia i armatura  do wykonania węzła cieplnego zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego pok. 28 w terminie do dnia 4.03.2016r.  do godz. 13.00.

 w kopercie opisanej adresem Zamawiającego i Oferenta a także nr sprawy 4-2016-PPU.

 

Termin podpisania umowy

Umowa zostanie podpisana po wyborze oferty w terminie do dnia 10.03.2016r.

 

Termin wykonania zamówienia

Dostawa do dnia: 31.03. 2016 r, loco magazyn MPEC Sp. z o.o. w Mielcu.

 

Inne informacje

Do kontaktu z oferentami upoważniony jest:

mgr inż. Leszek Wójcik

tel.602 354 883, 17 788 89 70

  

Zastrzeżenia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury bez podania przyczyn, zmiany zakresu zamówienia, tj. rezygnacji z niektórych pozycji, swobodnego wyboru oferty, dodatkowych negocjacji i uzgodnień, do nie wybrania żadnej oferty, jeżeli ich ceny będą przekraczać zaplanowane na ten cel środki, oferta w PLN.

 

Kryteria wyboru ofert

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował ceną oferty, oraz spełnieniem wymagań zawartych w formularzu ofertowym.

  

Gwarancja

Wymagany okres gwarancyjny na przedmiot zamówienia wynosi minimum 2 lata.

 

Termin płatności

Termin płatności wynosi 30 dni po wykonaniu przedmiotu zamówienia i wystawieniu faktury VAT

 

Załączniki do zapytania o cenę

Wykaz urządzeń i armatury na poszczególne węzły   
Dodany Data 2016-02-19        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 249.78 KB       Pobrano Download 413

Formularz ofertowy   
Dodany Data 2016-02-19        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 23.63 KB       Pobrano Download 344

Projekt umowy   
Dodany Data 2016-02-19        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 18.83 KB       Pobrano Download 340

Poprawiony: piątek, 19 lutego 2016 11:49
Liczba odsłon - 673