piątek, 05 lutego 2016 08:09

1. Struktura paliw do wytworzenia ciepła w 2023roku.


Źródło energii Udział energetyczny
Węgiel kamienny 74,7%
Gaz ziemny 25,3%
Źródło: Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.


2. Informacja dotyczącą procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii (OZE), ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do miejskiej sieci ciepłowniczej w 2023 roku.

Na podstawie art. 116 ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478, z późn. zm.) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu informuje, że udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczanego do miejskiej sieci ciepłowniczej w roku 2023 wyniósł 0%.3. Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej w 2023 roku dla miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej [Wpc] w 2023 roku wyniósł Wpc=1,04.

Poprawiony: wtorek, 06 lutego 2024 14:09
Liczba odsłon - 7523