Urządzenia i armatura do wykonania węzłów cieplnych
środa, 03 czerwca 2015 10:01
8-2015-PPU Mielec, 3.06.2015r.


Zapytanie o cenę

postępowanie jako zamówienie sektorowe nie przekraczające 414 000 Euro ( art. 132 ust. 1 pkt. 3 i art. 133 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U. nr 19 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2011 w sprawie kwot wartości oraz konkursów  § 1 p.3 jest prowadzone z wyłączeniem Ustawy  Prawo zamówień publicznych


Dane dotyczące Zamawiającego
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Mielcu
ul. Grunwaldzka 3
39-300 Mielec
NIP: 817-16-67-258,
tel. 17 788 89 50, fax 17 788 89 54

Przedmiot zamówienia
Urządzenia i armatura do wykonania węzłów cieplnych zgodnie z załącznikiem nr 1.

Termin wykonania zamówienia
Dostawa do dnia: 10 lipca 2015 roku, loco magazyn MPEC Sp. z o.o. w Mielcu.

Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego pok. 28 w terminie do dnia 15.06.2015r.  do godz. 13.00 w kopercie opisanej adresem Zamawiającego i Oferenta a także nr sprawy 8-2015-PPU.

Inne informacje
Do kontaktu z oferentami upoważniony jest:
mgr inż. Leszek Wójcik
tel.602 354 883, 17 788 89 70

Zastrzeżenia
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury bez podania przyczyn, zmiany zakresu zamówienia, tj. rezygnacji z niektórych pozycji, swobodnego wyboru oferty, dodatkowych negocjacji i uzgodnień, do nie wybrania żadnej oferty, jeżeli ich ceny będą przekraczać zaplanowane na ten cel środki, oferta w PLN.

Kryteria wyboru ofert
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował ceną oferty, oraz spełnieniem wymagań zawartych w formularzu ofertowym.

Gwarancja
Wymagany okres gwarancyjny na przedmiot zamówienia wynosi minimum 2 lata.

Termin płatności
Termin płatności wynosi 30 dni po wykonaniu przedmiotu zamówienia i wystawieniu faktury VAT

 

Załączniki do zapytania o cenę:

 1. Zestawienie materiałów   
  Dodany Data 2015-06-03        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 75.5 KB       Pobrano Download 470
 2. Formularz ofertowy   
  Dodany Data 2015-06-03        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 474.94 KB       Pobrano Download 381
 3. Projekt umowy   
  Dodany Data 2015-06-03        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 695.71 KB       Pobrano Download 379
 4. Zapytanie o cenę   
  Dodany Data 2015-06-03        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 506.37 KB       Pobrano Download 365

         

Poprawiony: środa, 03 czerwca 2015 12:41
Liczba odsłon - 730