Urządzenia i armatura do wykonania węzłów cieplnych
czwartek, 12 czerwca 2014 11:09

6-2014-PPU                                                                                                                                Mielec, 2014-06-11


Zapytanie o cenę

postępowanie jako zamówienie sektorowe nie przekraczające 400 000 Euro ( art. 122 ust. 1 pkt. 3 i art. 123 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz.U. nr 19 z późn. zm.) jest prowadzone z wyłączeniem ustawy  Prawo Zamówień Publicznych

Dane dotyczące Zamawiającego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Mielcu
ul. Grunwaldzka 3
39-300 Mielec
NIP: 817-16-67-258,
tel. 17 788 89 50, fax 17 788 89 54

 

Przedmiot zamówienia

Urządzenia i armatura  do wykonania węzłów cieplnych zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

Termin wykonania zamówienia

Dostawa do dnia: 2014-07-30, loco magazyn MPEC Sp. z o.o. w Mielcu.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego pok. 28 w terminie do dnia 2014-06-26 do godz. 13.00.  w kopercie opisanej adresem Zamawiającego i Oferenta a także nr sprawy 6-2014-PPU.

 

Inne informacje

Do kontaktu z oferentami upoważniony jest: mgr inż.Leszek Wójcik
tel.602 354 883, 17 788 89 70

Zastrzeżenia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury bez podania przyczyn, zmiany zakresu zamówienia, tj. rezygnacji z niektórych pozycji, swobodnego wyboru oferty, dodatkowych negocjacji i uzgodnień, do nie wybrania żadnej oferty, jeżeli ich ceny będą przekraczać zaplanowane na ten cel środki, oferta w PLN.

 

Kryteria wyboru ofert

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował ceną oferty, oraz spełnieniem wymagań zawartych w formularzu ofertowym.

Gwarancja

Wymagany okres gwarancyjny na przedmiot zamówienia wynosi minimum 2 lata.

Termin podpisania umowy

Umowa zostanie podpisana po wyborze oferty w terminie do dnia 2014-07-01.

 

Termin płatności

Termin płatności wynosi 30 dni po wykonaniu przedmiotu zamówienia i wystawieniu faktury VAT

 

Załączniki do zapytania o cenę

 1. Wykaz armatury na poszczególne węzły   
  Dodany Data 2014-06-12        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 125.57 KB       Pobrano Download 622
 2. Formularz ofertowy   
  Dodany Data 2014-06-12        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 26.5 KB       Pobrano Download 523
 3. Projekt umowy   
  Dodany Data 2014-06-12        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 45 KB       Pobrano Download 523
 4. Zestawienie materiałów - węzły - 2014   
  Dodany Data 2014-06-13        Zmodyfikowany Data 2014-06-13      Rozmiar Wielkość 42.07 KB       Pobrano Download 583
Poprawiony: czwartek, 28 maja 2015 13:29
Liczba odsłon - 1087